Leasingbetingelser

Vores leasingbetingelser er helt uden dikkedarer, og giver dig klare retningslinjer fra start til slut. Nedenstående er gældende, med mindre andet er aftalt skriftligt.

Brug af bilen
Service og vedligeholdelse
Hvis uheldet er ude
Tilbagelevering af bilen

Ring til os på tlf. tlf. +45 69 145 888, hvis du har spørgsmål eller kommentarer herudover.

BRUG AF BILEN
Vær opmærksom på, at bilen er en ikke-ryger-bil. Leasingtager og brugere af bilen må således ikke ryge i bilen.

Hvem ejer bilen?
Ejendomsretten til bilen tilhører intopit. Leasingtager/Bruger af bilen må således ikke fremleje, pantsætte eller sælge bilen.

Hvem har lov til at bruge bilen?
Den aftale, der er indgået, giver virksomhedens medarbejdere ret til normal benyttelse af bilen i overensstemmelse med registreringsattest, instruktionsbøger og andet materiale. Føreren af bilen skal altid være i besiddelse af lovligt kørekort.

Hvor må bilen køre?
Bilen må bruges i Danmark – og i resten af Europa, såfremt der er indhentet tilladelse hos intopit hertil. Ved kørsel i udlandet dækker serviceaftalen ikke, og kørsel i udlandet er således for din egen regning og risiko.

Vær især opmærksom på følgende

Det skal du have med
• Registreringsattest og bilens registreringsnummer
• Telefonnummeret til SOS International: +45 70 10 50 52.
• I enkelte lande skal du have ”Det grønne kort” med – se nedenfor.
• Du behøver IKKE et særligt ”rødt kort” for at bevise, at du har kaskoforsikring.

Vejhjælp i udlandet (rødt kort-ordningen)
Hvis din leasingaftale er inkl. forsikring, og uheldet er ude (i Europa), yder SOS International assistance via rødt kort-ordningen. Kontakt intopit for at få udleveret forsikringsbetingelserne for rødt kort-ordningen.

Hvis din leasingaftale er ekskl. forsikring, skal du kontakte dit forsikringsselskab for oplysning om, hvordan du er stillet.

Det røde kort er en del af kaskoforsikringen hos de fleste danske selskaber. Det er dog ikke nødvendigt at medbringe det røde kort ved kørsel i udlandet. Forsikringen omfatter kaskoforsikrede køretøjer, der er registreret som varevogne med tilladt totalvægt på max. 3.500 kg, dog ikke hvis rejsens formål er erhvervsmæssig godstransport.

Ansvarsforsikring (grønt kort)
Det grønne kort er bevis på, at bilen er ansvarsforsikret, men i det meste af Europa er din nummerplade nok. Her skal du dog altid medbringe det grønne kort: Albanien, Aserbajdsjan, Bosnien-Hercegovina, Hviderusland, Iran, Israel, Makedonien, Marokko, Moldova, Rusland, Montenegro, Tunesien, Tyrkiet og Ukraine.

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE
Det fremgår af din leasingaftale, hvilke servicevilkår, der er gældende for leasingforholdet, enten A) Ingen serviceaftale eller B) Landsdækkende serviceaftale i Danmark med intopit Carservice.

Den landsdækkende serviceaftale omfatter
• Alle de i instruktions- og servicebogen anførte serviceeftersyn
• Udskiftning af defekte reservedele
• Alle nødvendige reparationer som følge af normal drift.
• Lånebil ved almindeligt service samt reparation.
• Lånebil indenfor 8 arbejdstimer ved akut nedbrud og skader
Bemærk, at du ikke er garanteret at få stillet en lånebil til rådighed i samme stand og størrelse som det leasede køretøj.

Krav til service
Serviceaftalen er landsdækkende og al service skal udføres på et værksted anvist af intopit Carservice. Ved hvert serviceeftersyn skal servicebogen medbringes for løbende opdatering. Alle værkstedsbesøg bestilt og foretaget uden intopit Carservice og intopit ApS’ godkendelse er for Leasingtagers egen regning.

Krav til dæksskifte
Kontakt intopit Carservice for nærmere aftale om dækskifte

Dette omfatter serviceaftalen ikke
• Undervognsbehandling (rustarbejde) karrosseri – og lakskader (malerarbejde).
• Reparation og montering af tilbehør og ekstraudstyr, indtræk og polstring (sadelmagerarbejde).
• Vask og kosmetisk vedligeholdelse.
• Brændstofpåfyldning
• Efterfyldning af olie, sprinklervæske, kølervæske eller lign. (pånær i.f.m. serviceeftersyn)
• Påfyldning af AdBlue samt følgeskader fra manglende påfyldning af AdBlue.
• Skader og reparationsmæssige konsekvenser som følge af Leasingtagers forsømmelighed eller grov uagtsomhed.
• Reparationer som følge af Leasingtagers/Brugers eller 3. mands manglende eller urigtige påfyldning af diverse væsker.
• Skader som er, eller kunne være, dækket forsikringsmæssigt (f.eks. lygteglas, frontruder m.v.).
• Afsavn eller tilskud til kørsel under reparation.
• Punktering.
• Forhold, der skyldes strejke eller anden force majeure.

HVIS UHELDET ER UDE
Hvem dækker?
Forsikring for bilen skal være tegnet med ansvars- og kaskoforsikring. For at få oplysninger om forsikringsvilkår kontakt den bilansvarlige i din virksomhed, dit forsikringsselskab eller intopit.

Hvad skal der gøres i tilfælde af uheld?
Som udgangspunkt skal der ved alle uheld eller skader udfyldes en skadeanmeldelse til relevant forsikringsselskab, og der fremsendes en kopi af skadesanmeldelsen til intopit. Dette gælder både i tilfælde af skader på egen bil og/eller skader på modparten. Det er vigtigt at gøre sig klart, hvad der skal udfyldes, hvorfor det anbefales at gennemlæse skadeanmeldelsen.

Hvor dækkes?
Serviceaftalen dækker i Danmark. Serviceaftalen dækker ikke ved kørsel uden for Danmark.

TILBAGELEVERING AF BILEN
Med mindre andet er aftalt skal bilen, når leasingperioden udløber, eller der på anden måde opstår behov for tilbagelevering, tilbageleveres til en adresse, som aftales med intopit.

Bilens stand ved tilbagelevering
Ved leasingperiodens udløb er bruger pligtig at tilbagelevere bilen i rengjort stand og fri for reklamelabels m.v. Bilen gennemgås af intopit for skader m.v. Bilens stand vurderes under hensynstagen til antal af kørte km samt bilens alder. Se i øvrigt punktet om slutopgørelse i din leasingaftale.

Såfremt der har været røget i bilen, bliver der for Leasingtagers regning foretaget en kabinerens, og udgiften hertil vil blive medtaget i slutopgørelsen.

Skader på bilen
Såfremt der er skader på bilen, forpligter Leasingtager sig til enten at underskrive en skadeanmeldelse til forsikringsselskabet, eller at godtgøre udgiften til intopit ved særskilt afregning. Dette gælder også skader, som normalt ikke dækkes af forsikringsselskabet.

Eksempler på anmeldelsespligtige skader

Ridse: En ændring i lakken, således at man tydeligt kan mærke den med en negl. Dvs. at ridsen er så dyb, at den ikke forsvinder ved polering.

Bule: Ændring i bilens pladedele.

Andre skader: Skader forvoldt af eftermonteret udstyr, stenslag, flækkede ruder, lister, beskadiget indtræk m.v.

Selvrisiko

Der er altid – også for hændelige skader – en selvrisiko for lejeren.

Lejeren hæfter med op til kr. 8500,- i selvrisiko for kaskoskader og ansvarsskader. Ved tegning af ekstraforsikring på kr. 150,- pr. dag reduceres selvrisikoen til kr. 4.500,-.

Lejeren hæfter endvidere for enhver skade, der ikke dækkes af forsikringen, herunder eventuelle regreskrav fra forsikringsselskabet. Eventuelle udgifter til transport, værkstedsregninger, hotelophold eller lignende, på grund af uheld under udlejningen, er udlejeren uvedkommende, indtil der er anerkendt af udlejeren.

Lejeren er gjort bekendt med love og bestemmelser for udlejningskøretøjet.

Lejeren erklærer at have modtaget køretøjet uden beskadigelser, skrammer eller lignende. Findes sådanne, skal de være indtegnet ved kontraktens underskrift.

Lejeren må ikke: Benytte motorkøretøjet til taxikørsel el.lign. Motorkøretøjet må heller ikke benyttes til ulovlig transport (smugleri el. lign.), ej heller til slæbning af andre køretøjer eller befordring af dyr. Motorkøretøjet må kun føres af lejer eller dennes ansatte. Kun ved særlig påtegning af kontrakten må køretøjet føres ud over Danmarks grænser.

Speedometer og kilometertæller er plomberet. Brydes disse sker der omgående politianmeldelse, og det deponerede beløb tilfalder udlejer. Lejeren erklærer ved modtagelsen af motorkøretøjet at have afprøvet bremser, lygter og signalapparater, og disse er i forskriftsmæssig orden indenfor motorlovens bestemmelser og de dertil hørende bekendtgørelser.

For udeblivelse fra det i kontrakten fastsatte afleveringstidspunkt, pålægges der et beløb på kr. 1.000,- + moms pr. påbegyndt døgn.

Efter nævnte åbningstider: Aflever nøglen i postkassen ved døren til kontoret. Afregn næste dag eller senere. Såfremt bilen afleveres efter åbningstid, overgår risikoen for bilen først til udlejer, når udlejer/en af dennes ansatte har fået nøglen i hænde ved kontorets åbningstid.
Husk at aflevere tændingsnøglen.

Glemte sager i vognen erstattes ikke.

Priser

Alle priser er ekskl. brændstof. Manglende brændstof ved aflevering pålægges et gebyr på DKK 15 kr. pr. liter
Depositum betales ved afhentning af bilen, enten kontant, eller med straksoverførsel.

Depositum 1000 kr. afregnes enten ved personlig fremmøde i vor åbningstid på kontoret, eller ved overførelse til Jeres konto senest først kommende mandag, efter endt lejeperiode.

Lejeperioden er fra kl. 08:00 til følgende morgen kl. 08:00.

Ved grov misligholdelse i lejeperioden, så som rygning eller dyr i bilen opkræves der DKK 1.500.00 for rengøring. Dette er alene udlejer, der afgør, om der er misligholdelse.

Kørekort

Alle køretøjer kan føres med lille kørekort, dog undtaget lastbiler over 3.500 kg.

Aflevering

Ved aflevering efter lukketid:

  • Aflås køretøjet
  • Læg nøglen i postkassen ved kontoret
  • Afregn senere
Magne Jakobsen

Magne Jakobsen

Direktør

Direkte: +45 88 44 22 85
Hovednummer: +45 69 145 888
Mail: mj@intopit.dk